Vychladí režim Wind Free dostatečně celou místnost?

19.01.2020

Ano, a to dokonce rovnoměrněji než standardní klimatizace, protože při jejich využití je mnohem lepší pokrytí tzv. komfortní zóny (oblast, kde se uživatel pohybuje nejčastěji). 

Např. u místnosti chlazené standardním způsobem se rozdíly teplot v místnosti mohou běžně lišit o 2-3 stupně Celsia, u Wind Free chlazení je to 0,5-0,75 stupně Celsia.

Bude-li chtít někdo vědět více, máme k dispozici výsledky příslušné studie.