Kazetové klimatizace

Pro domácnosti jsou určené modely Mini 4-cestná  + 1-cestná kazeta. Ty je možné instalovat do sestav klimatizací pro více místností (multi-split) - max. 5 vnitř.jednotek na 1 venkovní jednotku.

Největší 4-cestná kazeta (90x90 cm) je určena pro komerční použití a větší výkony.

Konkrétní nabídku dle vašich představ vám rádi zpracujeme přímo na míru na této adrese : info@baxx.cz .

Všechny kazetové jednotky Samsung se od roku 2018 vyrábějí s režimem Wind-Free.

Wind-Free chlazení efektivně udržuje požadovanou teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes tisíce mikrootvorů v lamelách jednotky, které jsou vyrobeny tak, aby bylo dosaženo většího dosahu chlazeného vzduchu o do mrtvých zón místnosti.


Prostorové čidlo (volitelné příslušenství)

Pomocí senzoru pohybu je zjišťována přítomnost osob v prostoru a na základě detekce je možné nastavení přímého či nepřímého proudění vzduchu.


Velmi nízká konstrukční výška u 1-cestné kazety

S celkovou výškou pouze 152mm je jednocestná kazetová jednotka kompaktní. Její konstrukční výška (pouze 135 mm) umožňuje snadnou instalaci i do prostoru s nízkými podhledy.4-cestná mini kazeta
4-cestná mini kazeta

4-cestná mini kazeta 60 x 60 cm

Ceny v Kč, odpovídají kurzu 26,10 Kč/EUR, se změnou kurzu je nutno počítat se změnou v Kč.

Cena kazetové jednotky se skládá z ceny jednotky + dekoračního panelu. Součástí ceny je bezdrátový IR ovladač.

Příslušenství

Dotykový ovladač


1-cestná kazetová jednotka

Ceny v Kč, odpovídají kurzu 26,10 Kč/EUR, se změnou kurzu je nutno počítat se změnou v Kč. 

Cena kazetové jednotky se skládá z ceny jednotky + dekoračního panelu. Součástí ceny je bezdrátový IR ovladač. 

Nízká konstrukční výška